14. juunil on leinapäev, mil mälestame küüditamise ohvreid ja teisi võõrvõimude tegevuse tagajärjel hukkunud kaasmaalasi. Maarjamäe kommunismiohvrite meomoriaali juures toimub selle puhul mälestustseremoonia. Peale seda, kell 17, esineb Tallinna Kammerkoor kontserdiga Eesti lugudest.