Et tähistada Tallinna Kammerkoori 55. sünnipäeva, ilmub Tallinna Kammerkooril 2017. aasta kevadel koori kolmas helikandja – "Aja kaja", mille muusika esindab läbilõiget koori viimaste hooaegade repertuaarist. Palume selleks teie abi - toetage meie plaadi väljaandmist Hooandja keskkonnas!

Plaadil esitab koor nii vanamuusikat kui ka uuema aja klassikute teoseid. Erinevate ajastute vaimuliku muusika külluslikult kirkad kõlavärvid on alati köitnud selle koori lauljaid ning liigutanud ka publikut, mistõttu moodustab vaimulik muusika ka suurema osa salvestatud lauludest. Plaadil kõlab lisaks klassikale ka mitu uudisteost. Nii on Andres Lemba "Gloria" segakoori seade valminud just Tallinna Kammerkoori tellimusel. Koori soovil valmis ka Hain Hõlpuse laulu "Ööviiul" seade ning Andres Lemba kompositsioon Riine Pajusaare palast "Kodus". Kuulajad leiavad plaadilt ka Kristo Matsoni laulu "Elul ei ole lugu" esmasalvestuse.

Oleme oma kooriliikmete ja heade toetajate abiga kandnud märkimisväärse osa plaadistamise kuludest, kuid vajame veel vähemalt 1500 euro suurust süsti oma plaadi valmis meisterdamiseks. Käivitasime selle kogumiseks projekti Hooandjas, mille kaudu on kõigil võimalik meie plaadi ilmumisele omalt poolt hoogu anda. Mida rohkem koguneb juubeliplaadi toetusraha, seda suurejoonelisem saab olema meie sünnipäevahõnguline plaadi esitluskontsert 25. mail, kuhu on oodatud ka kõik meie hooandjad.

Hea koorimuusika sõber – anna hoogu meie CD-plaadi "Aja kaja" ilmumisele ning tee seeläbi väike sünnipäevakingitus Tallinna Kammerkoorile, Eesti koorimuusika sõpradele ning iseendale.

Kõiki annetajaid sõltumata summast tänatakse nimeliselt CD-plaadi ümbrisel ning Tallinna Kammerkoori veebi- ja Facebook lehel.